Liên Hệ

Hotline:
0983 389 140
Email: congtyhonghanhnt@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 23, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Thứ2-Chủ Nhật: 07:00 - 17:00(trừ ngày lễ)